Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


Geodetické podklady pro projekty staveb

  • VÝŠKOPISNÉ A POLOHOPISNÉ ZAMĚŘENÍ POZEMKŮ

  • STAVEBNÍ ZAMĚŘENÍ BUDOV

VÝŠKOPIS A POLOHOPIS POZEMKŮ

Ve většině případů bude sloužit projekční kanceláři jako tzv. podklad pro projekt stavby. Technicky vzato se jedná o zaměření vlastního pozemku včetně jeho blízkého okolí spolu s povrchovými znaky inženýrských sítí (např. rozvodná skříň, vodovodní uzávěr, sloupy elektrického/komunikačního vedení). Jednoduše řečeno výkres bude obsahovat vše, co je v terénu patrné a bude zpracován tak, aby projektantovi předal kompletní informaci o dané lokalitě. Projektant si na základě této dokumentace udělá jednoznačný celkový přehled o dispozicích a parametrech pozemku.

Zaměření se provádí v závazném polohovém systému S-JTSK a výškovém Balt p.v

Zaměření lze dle požadavku projektanta doplnit o :

  • - výškové kóty možno doplnit o vrstevnice - vrstevnicový plán
  • - možno doplnit o výškové a polohové zaměření sousedních staveb /výšky střech, atyk, odstupy atd./
  • - možné zapracování podkladů inženýrských sítí od jednotlivých správců

 
 

    Stavební zaměření budov 

 + vypracování výkresové dokumentace staveb

  • dokumentace skutečného stavu staveb
  • pokud provádíte rekonstrukci , zaměříme a vyhotovíme stavební výkresovou dokumentaci stávajícího stavu objektu .

podle potřeb objednatele nebo projektanta výkresová dokumentace obsahuje :

  • půdorysy
  • řezy
  • pohledy

Výsledek je v digitálním i tištěném tvaru nejčastěji užívaných CAD systémů (MicroStatioon - DGN, AutoCad - DWG, DXF) s možností dalších formátů dat - PDF apod.

Tyto geodetické práce je vhodné koordinovat společně s požadavky projektanta - po předání kontaktu na Vašeho projektanta a na technických detailech se již domluvím bez Vaší přítomnosti. Veškeré výstupy budou zpracovány dle platných směrnic a v projektantem požadovaném formátu a tisku .

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -