Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


Objednávka geodetických služeb

 

Jméno A PŘÍJMENÍ objednatele , název firmy :


Adresa:


Telefon:


E-mail:


Parcelní číslo místa, kde chcete provést zaměření:

Katastrální území – nebo obec:

Rozsah a specifikace zakázky:
Někdy nám postačí pro ujasnění představy o rozsahu a specifikaci zakázky zakreslit do snímku mapy , co chcete vytyčit, co zaměřit apod. Najdete-li doma jakékoli podklady, jako snímek mapy, výpis listu vlastnictví, starší geom. plány , vytyč.náčrty apod . , můžete zaslat kopie e-mailem. Pokud si nejte jistí tím , co požadujete , stačí zavolat 603983332 nebo napsat a Váš problém si společně v rámci zakázky vyjasníme .

Zde můžete popsat detailněji , co potřebujete , za jakým účelem , jak rychle atd...

Zadání zakázky - požaduji:

  • - geometrický plán nové stavby nebo přístavby pro kolaudaci
  • - zaměření stavby či jiné změny pro vyřešení nesouladu v katastru
  • - vymezení rozsahu věcného břemene v katastru
  • - geometrický plán pro rozdělení pozemku
  • - zaměření existující hranice pozemku v terénu a posouzení s právním stavem v katastru
  • - vytyčení hranice pozemku ( v terénu nejsou hranice znatelné )
  • - vytyčení stavby + vytyčovací protokol pro stavební úřad
  • - zaměření pro projekt stavby - výškopis a polohopis
  • - zaměření přípojky inž.sítě
  • - požaduji jinou práci- kontaktujte mě

 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -