Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


Vytyčení  stavby a vytyčovací protokol stavby pro stavební úřad

Vytyčení Vaší stavby - polohové a výškové osazení stavby do pozemku Vám odborně dle stavebního zákona provede jen a pouze úředně oprávněný zeměměřický inženýr ze schválené stavební prováděcí dokumentace stavby . Na základě vytyčení Vám jako doklad pro stavební úřad vystavím protokol o vytyčení stavby , kterým je jedním z nezbytných dokladů předávací dokumentace při kolaudaci . Garantuji Vám správnost vytyčení ze schválené stavební dokumentace stavebním úřadem ,  garantuji dodržení odstupových vzdáleností od hranic pozemků a rozměrové parametry vytyčovaných staveb v rámci povolených odchylek . Vytyčené body stavby s velkou přesností zajistím na připravené stavební lavičky .

POZOR - JEN A POUZE ÚŘEDNĚ OPRÁVNĚNÝ GEODET MÁ OPRÁVNĚNÍ K VYTYČENÍ VAŠÍ STAVBY 

Pokud vytyčení stavby necháte na amatérovi -zedníkovi nebo jiném rádoby "odborníkovi"  - RISKUJETE PROBLÉMY  . Jejich tvrzení, že geodeta tady nepotřebujete se Vám může vymstít hned vzápětí , když si Vaši "přející" sousedé nechají přeměřit odstupové vzdálenosti od společné hranice pozemku a stavební úřad Vám pozastaví stavbu, nebo se ozvou před dokončením a vy neskolaudujete, nebo za několik let si soused zjistí, že není v archivu stavebního úřadu protokol o vytyčení, protože je Vaše stavba nějak blízko té jeho ....   

Pokud je umístění stavby určeno v projektové dokumentaci od hranic pozemku , doporučuje se před vytyčením stavby  provést také vytyčení hranic pozemku , aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedova pozemku nebo nedodržení předepsaných odstupových vzdáleností .

      K vytyčení běžné stavby potřebuji od Vás z projektové dokumentace  :

  •  situaci umístění stavby 
  •  kopii stavebního povolení nebo souhlasu
  •  výkres základů stavby
  •  výkres 1.n.p. a v případě podsklepení i tento výkres
  •  výkresy možno ofotit, okopírovat,oskenovat a poslat emailem , poštou , doručit osobně

UPOZORNĚNÍ - Velmi závažnou chybou prováděcí projektové dokumentace bývá chybějící údaj o výškovém osazení celé stavby do pozemku v závazném výškovém systému Balt p.v. - (Obvykle na plánu +-0=xxx,xx m ) Toto základní výškové umístění stavby by měl projektant před vytyčením stavby doplnit  !!! 

Cena za vytyčení stavby záleží na :

  • typu, množství a složitosti stavby - chcete vytyčit rodinný dům, dálnici nebo plynovod ?
  • množství vytyčovaných bodů - více bodů sleva
  • přesnosti určení vytyčovaných bodů - jinou přesnost vyžaduje mostní pilíř a jinou stavba rod.domu
  • místu vytyčení - katastrální území, rovinatý a přehledný nebo svažitý a zarostlý terén ? 
  • možná sleva za předpokladu vytyčení stavby na pozemku , kde byl mnou zhotovený výškopis a polohopis pro projekt stavby a pokud se tyto údaje dají využít také pro následné vytyčení

Orientačně se dá říci , že stavba rodinného nepodsklepeného domu obdélníkového tvaru - 4 vytyčené body ( základy nebo vnější obvod stavby) se zajištěním na předem zbudované lavičky a 1 výškový bod stavby + vytyčovací protokol  výjde na ca 6990,- Kč

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -