Ing.Pavel Dobeš – geodetické práce

U Jezera 2034, 155 00 Praha 5, tel./fax: 235 514 367, mobil: 603 983 332, e-mail: geodet.dobes@seznam.cz, web: www.geodetickeprace.com


ZAMĚŘENÍ DOKONČENÝCH STAVEB PRO KOLAUDACI A ZÁPIS DO KATASTRU

 ZHOTOVENÍ GEOMETRICKÝCH PLÁNŮ STAVEB PRO VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Stavby zaměřuji :

- pro kolaudace staveb pro stavební úřady a vklady dokončených staveb a přístaveb do katastru nemovitostí nebo pro předčasné užívání - výsledkem je geometrický plán pro vyznačení dokončené stavby - přístavby v katastru nemovitostí .  Geometrické plány bude od Vás vyžadovat ke kolaudaci také každý stavební úřad .

Stáhněte si příslušné formuláře katastru pro zápisy staveb zde
Vážení - součástí každé zakázky je ode mne i nezbytné právní poradenství a pomoc s vyplněním nezbytných formulářů pro zápisy staveb do katastru nemovitostí . U mne se nesetkáte s tím , že Vám pouze předám výsledky své práce bez ponaučení a rad , jak postupovat v dalším řízení před státní správou  .

  1. Dokončili jste stavbu a chcete provést kolaudaci / oznámení o užívání stavby. Co k tomu potřebujete?
  2. Dokončili jste stavbu a chcete nechat zapsat stavbu do Katastru nemovitosti. Co k tomu potřebujete?

1. Dokončil jsem stavbu a chci provést kolaudaci / oznámení o užívání stavby. Co k tomu potřebuji?

Při podání Oznámení o užívání stavby nebo Žádosti o vydání kolaudačního souhlasu po vás stavební úřad bude vyžadovat

- oznámení o užívání stavby nebo Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
- vytyčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací protokol a náčrt
- geometrický plán novostavby
- zaměření inženýrských sítí na pozemku ( kanalizační, vodovodní, plynové a elektro přípojky)
viz přílohy č. 4, respektive 5 k vyhlášce 526/2006 Sb

2. Dokončil jsem stavbu a chci ji nechat zapsat do Katastru nemovitosti. Co k tomu potřebuji?

Nová stavba doposud neevidovaná v Katastru nemovitostí se do evidence katastru vloží požádáním o zápis změny v katastru. K tomutu požádání je nutné doložit:

- geometrický plán
- doklad o přidělení čísla popisného nebo evidenčního (získáte na obecním nebo městském úřadě)
- kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu, která je    potvrzena podatelnou stavebního úřadu
- podklady pro zápis vlastnického práva
   dle kterých bude jako vlastník nově evidované budovy bude zapsán vlastník pozemku, na kterém    je stavba postavena, nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou    neprokáže, že vlastníkem je někdo jiný

 

RYCHLÝ KONTAKT

Ing.Pavel Dobeš - geodetické práce 

 IČO 63949946

Pondělí až pátek 8:00 - 18:00
KANCELÁŘ - Praha 9 Kbely
                       Úlibická 1134/1d
Schůzky v kanceláři dopředu sjednávejte na tel : 603983332 !! 
 
email :dobesp@email.cz
           geodet.dobes@seznam.cz

mobil : 603 983 332


 

VÝZVA KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU = REVIZE KATASTRU

Dostali jste výzvu od katastrálního úřadu odstranit nesoulad v katastru nemovitostí ? Převážně se jedná o požadavek doměření stavby na vašem pozemku a zhotovení geometrického plánu . Pro objednání zaměření a zhotovení geometrického plánu volejte 603 983 332 nebo zde objednejte

Více na letáku ČUZK

Zpřesnění hranic

Předejděte sporům se sousedy!! - Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku!!

 

 

 
CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies
http://www.geodetickeprace.com studio spokojeného a zdravého bydlení - geodetické práce ve stavebnictví a katastru nemovitostí -